Våre produkter er laget for å gi deg en mulighet til å knytte det produktet du ønsker skal hjelpe deg til noe, enten det er fysisk, emosjonelt eller mentalt.

  1. Og våre produkter er laget av urter, planter, blomster samt oljer som passer til den blandingen hvor Tony Cooper har brukt sin kunnskap om alkymi for å øke effekten av FARGENES frekvenser i oljen.
  2. Alle mennesker på Jorda er født med de samme energiene som lyset har.
  3. FARGENE er vår hoved energi for å se, lukte, sanse, tenke og utvikle oss. Derfor bør du begynne å tenke og spørre deg selv: ER jeg noe mer enn det jeg tror jeg er? Kan jeg utvikle meg mer?
    Vi ønsker at du skal kunne bruke våre oljer og andre hjelpemidler med hjelp fra deg selv. Vi har en Personlighets Test som forteller deg HVEM DU ER, og så kan du begynne å styrke eller dempe dine energier, nå er det du som bestemmer om HVEM DU VIL VÆRE og hvilke produkter du vil bruke.

KLIKK på OSS

Fysisk Oljer Bøker Naturlig Bad Åndelig Personlig
Physical Oils Books Natural Bath Spritual Personal
Cart 0

Essential Oils